Kevyen raideliikenteen rakentaminen ja sen vaikutukset Tulosta


Kev
yellä raideliikenteellä on monia etuja linja-autoliikenteeseen nähden. Mikäli matkustajamäärät ovat riittävän suuret tai liikenne muuten erittäin hyvin järjestetty, liikennöintikustannukset raitiovaunuin ovat edullisemmat kuin linja-autoin. Raitiovaunut ovat paikallisesti saasteettomia ja vaativat vähemmän energiaa. Sähkökäyttöisen raitiovaunuliikenteen taloutta voidaan suunnitella pitkäjänteisesti, sillä ne eivät ole riippuvaisia öljyn hinnanvaihteluista toisin kuin bussit. Kansainvälisesti on myös huomattu, että raideliikenne on 1,3-1,5 kertaa niin suosittua kuin bussiliikenne. [12] Tätä nimitetään raideliikennekertoimeksi.

Raitioliikenteen kynnyskysymyksenä pidetään usein radanrakentamisen kallista hintaa. Tämä voi nousta esteeksi silloin, kun pohditaan radan rakentamista pelkästään jo valmiiseen kaupunkiympäristöön. Raideliikenteen rahoitus ei ole ongelma, kun rata rakennetaan samaan aikaan uuden kaupunginosan rakentamisen kanssa. Tällöin raideliikenne voidaan ottaa koko suunnittelun lähtökohdaksi, ja kaikki liikennetarpeet voidaan mitoittaa se huomioiden.

Jos puolet uuden asuinalueen liikenteestä tapahtuu raitioteitse,
tieverkko selviää puolta pienemmällä rasituksella kuin jos koko liikenne perustuisi autoiluun. Suomessa tehdään usein se virhe, että maksimaalisen autoilun mukaan mitoitettujen katujen kustannukset sisällytetään uuden asuinalueen välttämättömiin rakennuskustannuksiin, ja raitiotien kustannuksia pidetään ylimääräisinä menoina. Tällöin uskotaan bussien tulevan raitiovaunuja edullisemmaksi, koska ne soveltuvat autojen kanssa samoille kaduille. Näin ollen unohdetaan, että autoilun ja bussiliikenteen yhteiset väyläkulut ovat yhteiskunnan tukea bussijoukkoliikenteelle. Mikäli keskeisin väyläinvestointi suunnataan raideliikenteeseen, uudella alueella säästetään 12 prosenttia autoiluun perustuvaan aluerakentamiseen verrattuna. [13] Mikäli on jo olemassa rata, jota voidaan hyödyntää, säästö on huomattavasti suurempi.

Raideliikenne lisää uuden asuinalueen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Omalla väylällään aikataulun mukaan kulkeva raitiovaunu takaa oikein suunniteltuna suoran yhteyden keskustaan nopeammin kuin autoilu. Jokainen minuutti, joka vähenee matka-ajassa keskustaan, lisää maanhinnan arvoa noin prosentilla.
Uusien alueiden tonttimyynnillä ja korkeammilla kiinteistöjen arvoilla voidaan kattaa radanrakentamisen kulut myös niillä osuuksilla, missä se joudutaan tekemään valmiiseen kaupunkiympäristöön, sillä raitioliikenteen vaikutus kiinteistöjen arvoihin on selvästi suurempi kuin raiteiden rakentamisen hinta.

Raitiotie Ruhrin alueella
Raitiovaunu kylämäisessä maisemassa esikaupunkialueella lähellä Ruhrin alueella sijaitsevaa Bochumin kaupunkia. Vrt. Nivavaara, Vaarala, Tamminiittu. Kuva Antero Alku.

<edellinen sivu> <seuraava sivu>

Viimeksi päivitetty 10.05.2012 22:41
 

Lisää kommenttisi

Nimesi:
Otsikko:
Kommentti: