Viitteet ja lähdeaineistoa Tulosta

 

[1]Autolähtöisessä kaavoituksessa tulee varata 600 pysäköintipaikkaa tuhatta asukasta kohden. 6000 asukkaan alueella tämä tarkoittaa 3600 paikkaa. Yksi pysäköintipaikka ajotiloineen vaatii 25 m² ja kadunrakennuskustannukset ovat 150-250 €/m² Yhden pysäköintipaikan hinta on 3750-6250 € ja 3600 paikan hinta 13,5-22,5 M€.
[2
]Maanpäällisen pysäköintipaikan hinta on 3750-6250 €. (kts. viite 1.) Keskustassa se vie lisäksi rakennusoikeutta 5000 € edestä, jos rakennusoikeuden hinta on 200 €/m² ja autopaikan vaihtoehto kerrostalorakentaminen tehokkuudella 1,0. Maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen maksaa 10 000 – 30 000€/paikka.
1800 maanpä
ällisen pysäköintipaikan rakennushinta 6,75-11,25 M€, rakennusoikeuden menetys 9 M€ ja 1800 maanalaista paikkaa à 10 000 - 30 000 € = 18-54 M€. Maanpäällisten paikkojen rakentamiskustannukset, niiden viemän rakennusoikeuden arvo ja maanalaisten paikkojen rakentamiskustannukset yhteensä 33,75-74,25 M €.
[3]
30 km/h nopeudella liikkuva auto tarvitsee tilaa 75,3 m² ja 50 km/h nopeudella liikkuva auto 199 m². 1200 autoa tarvitsevat 238 800 m² tilaa liikkuessaan nopeudella 50 km²/h.
[4]
Neliömetri katua maksaa olosuhteista riippuen 150-250 €/m².

238 800 m² * 150-250 €/ m² = n. 36-60 M€
[5]
238 800 m² * 200 €/m² = n. 47,8 M€. Rakennusoikeuden arvo on monissa Suomen keskisuurissa kaupungeissa luokkaa 200 €/k-m². Hintaa on käytetty myös Rovaniemellä viime vuosina tehdyissä maakaupoissa.
[6]
Joukkoliikennelähtöisessä kaavoituksessa riittää 300 autopaikkaa tuhatta asukasta kohden.
[7]
Verrataan sivun 4 esimerkin joukkoliikennelähtöistä kaavoitusta sivun 3 esimerkin autoilulähtöiseen kaavoitukseen. Kummassakin tapauksessa rakennetaan uusi 6000 ihmisen asuinalue. Sivun 3 esimerkissä uuden alueen pysäköintipaikkojen rakennuskustannnukset ovat 13,5-22,5 M€, pysäköintipaikkojen rakentaminen muihiin kaupunginosiin 6,75-11,25 M€ (1800 maanpäällistä paikkaa) ja 18-54 M€ (1800 maanalaista paikkaa). Maanpäällisten pysäköintipaikkojen viemän rakennusoikeuden arvo on 9 M€. Lisäksi uuden tiekapasiteetin (kts. viite 4) hinta on 36-60 M€.
Sivun 3 esimerkin autoilun vaatiman infrastruktuurin arvoksi voidaan siis laskea yhteensä
83-156 M€. Koska autoilu ja autojen määrä voidaan puolittaa sivun 4 esimerkin raideliikenneperusteisella kaavoituksella, autoilun tarvitsemat investoinnit ovat puolta pienempiä. Säästö on tällöin 42-78 M€.
[8]
Raitiotien rakentamisen hintaa vaihtelee voimakkaasti olosuhteista riippuen. Valmiille kadulle rakennettava kaksiraiteinen raitiotie maksaa 2-4 M€ km, puistoon tms. rakennettava kaksiraiteinen raitiotie maksaa 5-8 M€/km.
[9]
(Alku 2007)
[10]
Ympyrän, jonka ympyrän säde on 400 metriä, pinta-ala on 502 655 m². Teihin, kouluihin yms. menee 15 prosenttia, joten rakennettavaksi jää 85 prosenttia pinta-alasta eli 0,85 * 502 655 m² = n. 427 257 m². Jos keskimääräinen tontin koko on 800 m², tontteja mahtuu 427 257 m² / 800 m² = n. 534. Jos jokaisella tontilla asuu keskimäärin 3 ihmistä, yhden raitiovaunupysäkin vaikutuspiirissä asuu 1600 ihmistä.
[11]
Kaupunkilainen liikkuu keskimäärin 3-3,5 matkaa vuorokaudessa. Näistä kaksi tehdään ajoneuvolla eli joko autolla tai joukkoliikenteellä. Euroopan parhaimmissa joukkoliikennekaupungeissa päästään 1,5-1,7 matkaan/asukas/vrk. Jos Rovaniemellä uusi kaupunginosa suunnitellaan alusta alkaen raideliikenteeseen perustuvaksi, viisasta on tavoitella matkatuottoa 0,8 matkaa/asukas/vrk. Tällöin 1600 asukkaan alueelta tehtäisiin vuorokaudessa 1280 matkaa, joista vuorokauden vilkkaimpana tuntina 12 prosenttia eli n. 150.
[
12]Matkustajamäärien on todettu nousseen 30-50 prosenttia tapauksissa, joissa bussilinja on korvattu raitiovaunulinjalla. Vastaavasti kun raitiovaunulinja on korvattu bussilinjalla, matkustajamäärät ovat laskeneet samassa suhteessa. Näin tapahtui mm. Turussa 1970-luvulla.
[13]
Alku (2007) laskee kirjassaan Mennäänkö metrolla — joukkoliikenteen uusi aika.
[14
]Rovaniemen kirkko, Jätkänkynttilä, Hiihtostadion, Saarenkylä, Nivavaara, Vaarala sekä kolme pysäkkiä Vaaralan itäpuolella. Kirkon, Jätkänkynttilän ja Hiihtostadionin pysäkeille tarvittaisiin portaat ja hissi korkean ratapenkereen vuoksi. Tavallinen pysäkin hinta on 50 000-100 000 €, portailla ja hissillä varustettavan pysäkin hinta 0,5-1,5 M€. Raitiovaunujen kohtausraiteen hinta 0,5-1,5 M€.
[15
]3,9 kilometrin rataosasta katurataa on 2,2 km (2-4 M€/km), puistoon tai vaihtelevalle pohjalle rakennettavaa rataa 1,4 km (5-8M€/km) ja sillalle rakennettavaa rataa 0,3 km (12 M€/km). Ratainvestointien hinta olisi siis 4,4-8,8 M€ + 7,0-11,2 M€ + 3,6 M€ eli yhteensä 15,0-23,6 miljoonan euron suuruusluokkaa.
Rautatieaseman pysäkki jouduttaisiin rakentamaan eritaso
ratkaisuna aseman ja radan ylittävälle sillalle. Se on kallis mutta luontevin ratkaisu yhdistää raitiotielinja ja rautatieasema (tulevaisuudessa todennäköisesti matkakeskus). Pysäkin hinnaksi tulisi Ratahallintokeskuksen kustanustasolla 5-6 M€. Kemijärven radan kuusi yksinkertaista pysäkkiä maksaisivat 0,3-0,6M€, kolme penkereellä sijaitsevaa pysäkkiä 1,5-4,5 M€ ja 1-2 kohtausraidetta 1-3 M€. 3,9 km uutta rataa, rautatieaseman eritasoratkaisu sekä Kemijärven radan investoinnit siis yhteensä 23-38 M€.
[16
]Kts. viitteet [7] [15] ja [18]. Nivavaaran–Vaaralan alueeseen sopii sivun 4 esimerkki 6000 asukkaan alueesta. Jos se rakennettaisiin autoilun sijaan raideliikenteen varaan, säästö puolta pienemmässä tierakentamisessa ja pysäköintipaikkojen tarpeessa olisi 42-78 €. Jos lähellä keskustaa sijaitsevalle Veitikanlammen alueelle rakennettaisiin asunnot 2000 ihmiselle, vastaava joukkoliikenteenseen pohjautuvasta kaavoituksesta johtuva säästö olisi18-40€. [18] Jos sekä Vaaralan että Veitikanlammen alueille rakennettaisiin lähitulevaisuudessa yhteensä 8000 asukkaan kaupunginosat joukkoliikenteeseen pohjautuviksi, hyöty autoiluperusteiseen kaavoitukseen nähden olisi 60-118 €..
[17
]Rataa valmiille kadulle 2,0 km, kilometrihinta 2-4 M€. Kts viite [8].
[18
]Kts. viitteet [1], [2], [3], [4], [5], [6] ja [7] Lasketaan toimivan joukkoliikenteen ansiosta säästettävän autoiluinfrastuktuurin arvo 2000 asukkaan alueella.

Jos toimivaa joukkoliikennettä ei ole, rakennetaan 1200 maanalaista pysäköintipaikkaa Lampelan alueelle ja toiset 1200 paikkaa muualle kaupunkiin. Näistä puolet toteutettaisiin maanpäällisinä, jolloin kustannuksiin tulee laskea rakennusoikeuden menetys. Lisäksi 1200 uutta autoa lisäävät tiekapasiteetin tarvetta: jos esimerkiksi uusista ajoneuvoista kolmasosa eli 400 autoa ovat liikkeessä samaan aikaan aamuruuhkassa, ne tarvitsevat 79 600 m² katutilaa.
Jos joukkoliikenne toimii erinomaisesti, kaikissa edellämainituissa kustannuksissa selvitään puolella. 900 maanalaisen pysäköintipaikan arvo on 9-27 M€, 300 maanpäällisen paikan arvo 2,6-3,4 M€, 200 auton vaatiman tiekapasiteetin
hinta 6-10 M€. Säästö olisi siis yhteensä 18-40 M€.

Esityksessä on hyödynnetty seuraavia lähteitä:

Alku, A. 2007. Mennäänkö metrolla — joukkoliikenteen uusi aika. Anria Kustannus Oy.
Hass-Klau, C., Crampton, G. 2002. Future of urban transport, Learning from success and weakness: Light rail.
Brighton.
Knoflacher, H. 1995. Kaupungin ja liikenteen harmonia. Suomen liikennesuunnittelun seura ry.
Asumisen rahoit
us- ja kehittämiskeskus: http://www.ara.fi/default.asp?node=1204&lan=fi
Kuopio
n kaupunki, kaavaselostukset
Maanmittauslaitos (Pohjakartta
© Maanmittauslaitos lupanro 765/MML/09)
Oulu
n kaupunki, kaavaselostukset
Turun seudun joukkoliikenne 2020 –raportti
www.kaupunkiliikenne.net
www.tramwest.fi

Kaupunkirakenteen tutkija FM
Mikko Laaksonen

Valokuvista kiitämme DI Antero Alkua sekä itävaltalaisen www.public-transport.at –sivuston ylläpitäjää.

 

Tämän esityksen takana on JOUKKOLIIKENNETTÄ ROVANIEMELLE –kansanliike, jonka tarkoituksena on herättää Rovaniemi joukkoliikenteen alennustilasta. Päämääränä on aidosti elävä ja kaupunkikulttuuria kuhiseva Rovaniemi. Liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja tekee tarvittaessa yhteistyötä monenlaisten tahojen kanssa. Jos olet kiinnostunut kansanliikkeen toiminnasta, haluat lisätietoja tai sinulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai kritiikkiä, lähetä rohkeasti sähköpostia osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .


<edellinen sivu>

Viimeksi päivitetty 10.05.2012 22:20
 

Lisää kommenttisi

Nimesi:
Otsikko:
Kommentti: