Kiskoilla myös Kemijärvelle? Tulosta


Pohdittaessa Rovaniemen laajentumista Kemijärven radan varteen tarjoaa mielenkiintoisen sivuhuomion itse Kemijärven tulevaisuus. Parhaimpina vuosina noin 15 000 asukkaan kaupunki uhkaa surullisimpien tilastojen mukaan näivettyä vain 6000 asukkaan pitäjäksi. Syntyvyys on jo niin alhaalla, että vain tuntuva muuttovoitto voisi kääntää kaupungin väkiluvun jälleen nousuun.

Jos Vaaralan suuntaan nousee uusia asuinalueita, joilta on raideliikenneyhteys 15-20 minuutin Rovaniemen keskustaan, päivittäin voidaan liikennöidä muutama vuoro tarvittaessa myös Kemijärvelle asti. Juuri tämä on integroidun raideliikenteen etu — sama liikenneväline voi aloittaa kaupunkiratikkana ja jatkaa perinteisenä paikallisjunana 80 kilometrin päähän.

Tässä esityksessä ei ole arvioitu tarkemmin Kemijärven liikenteen kustannuksia tai toteutumisedellytyksiä, mutta esitettäköön muutama huomio pääpiirteissään:

  • Kemijärven väestöpohja on vähäinen, mutta oikein suunniteltuna duoraitioliikenne tarjoaisi kilpailukykyisimmän yhteyden Rovaniemelle suuntautuvaan työ- sekä harrastusliikenteeseen
  • vuorot esimerkiksi klo 7, klo 8, klo 12, klo 16, klo 18, klo 22
  • yhteys Kemijärven keskustaan ja Isollekylälle saakka
  • kustannuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon laaja-alainen yhteiskuntataloudellinen näkökulma — tiiviimpi integroituminen kehittyvään Rovaniemeen ja uusien veronmaksajien ja yritysten tuomat hyödyt ylittäisivät todennäköisesti muutaman vuoron järjestämisestä koituvat kustannukset


Jos Kemijärvestä ja Rovaniemestä luotaisiin aidosti yhtenäinen työssäkäymisalue yhdistämällä ne keskustasta keskustaan kulkevalla duoraitiovaunulla, Kemijärven tulevaisuudennäkymät olisivat täysin toiset. Yhtäkkiä reilun tunnin junamatkan päässä olisikin 60 000 asukkaan kaupunki työpaikkoineen sekä harrastusmahdollisuuksineen. Kemijärvi voisi markkinoida itseään rauhallisena asuinkaupunkina, josta on vaivatonta käydä töissä ja asioilla Rovaniemellä. Vastaavasti Kemijärvi voisi houkutella työvoimaa Rovaniemeltä. Työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat aina paremmin, kun liikkuminen helpottuu. Kahden kaupungin välinen paikallisjunaliikenne parantaisi räjähdysmäisesti myös Vikan, Misin, Kuusijärven ja Hanhikosken kehittämismahdollisuuksia.

<edellinen sivu> <seuraava sivu>

Viimeksi päivitetty 10.05.2012 15:56
 

Lisää kommenttisi

Nimesi:
Otsikko:
Kommentti: