Lähdeaineistoa Tulosta

Sivuston tekemisessä ja artikkelien sekä visioiden tausta-aineistona on käytetty seuraavia lähteitä:

 

Alku, Antero: Mennäänkö metrolla? -Joukkoliikenteen uusi aika. Anria-kustannus, 2007, 140 s.

Helke, Lauri: Tampereen seudun joukkoliikenteen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena, diplomityö 2007, 93 s., Tampereen teknillinen yliopisto. (pdf)

Häyrynen, Juha-Pekka: Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa, Tampereen teknillinen yliopisto, liikenne- ja tutkimustekniikan laitos, tutkimustyö 2005, 156 s. (pdf)

Lapin Kansa: Artikkeli 15.12.2007

Liidea Oy 2006. Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena. Liikenne- ja viestintäministeriö. Lappeenranta. 47 s. (pdf)

Liikenne- ja viestintäministeriö: Joukkoliikenne kannattaisi suunnitella laajoina kokonaisuuksina, tiedote, 2006/3.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Kaupunkiseutujen bussiliikenteen järjestämistapa ja suunnittelu kaipaavat uudistamista. tiedote, 2006/4

Liikenne- ja viestintäministeriö 2006a. Linja-autoliikenteen rahoituksen uudistaminen. 50 s. (pdf)

Liikenne- ja viestintäministeriö 2007a. Tulevaisuuden keskisuuri joukkoliikennekaupunki. 104 s. (pdf)

Raideryhmä: Rautatien aika, pamfletti Suomen rautatiepolitiikasta. 2007. 176 s.

Rovaniemen kaupunki: paikallisliikenteen aikataulut.

Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta, Lapin lääninhallitus. Rovaniemen seudun paikallisliikenteen kehittäminen, 2004, 55 s. (pdf)

Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta, Lapin lääninhallitus. Rovaniemen seutuliikenteen kehittäminen, 2005, 24 s. (pdf)

Tampereen kaupunki, paikallisliikenteen internetsivut

Weimarin kaupunki, paikallisliikenteen internetsivut

Viimeksi päivitetty 30.08.2008 16:07