Kunnallisaloite Rovaniemen kaupungille Tulosta


Joukkoliikennettä Rovaniemelle -kansalaisliike aloitti 8.5.2008 nimien keräämisen kunnallisaloitteeseen, joka luovutettiin 12.10.2009 Rovaniemen kaupunginvaltuustolle. Aloite koski rovaniemeläistä liikennepolitiikkaa ja erityisesti Eteläkeskuksen liikenneongelmaa. Aloitteessa esitettiin, että kalliiden tieinvestointien sijaan kehitettäisiin joukkoliikennettä. Aloitteen tekijöiden mukaan joukkoliikenne on helpompi, halvempi ja saasteettomampi ratkaisu ruuhkiin kuin suunnitellut eritasoliittymät, lisäkaistat ja sillat. Samalla liikennerahoja käytettäisiin koko Rovaniemen hyväksi. Toimiva joukkoliikenne helpottaisi liikkumista, vahvistaisi Rovaniemen kilpailukykyä ja vaikuttaisi myönteisesti kaupungin imagoon.

Koska aloitteen allekirjoittaneiden (n. 1800, joista 1661 rovaniemeläisiä) määrä ylitti kunnallislaissa määritellyn kahden prosentin rajan äänioikeutetuista kuntalaisista, Rovaniemen kaupunginvaltuusto oli velvollinen käsittelemään aloitteen puolen vuoden sisällä sen vastaanottamisesta. Kaupunginvaltuuston vastaus ei yllättänyt, nelostien jätti-investointien tarvetta ei kyseenalaistettu, virkamiesten nelisivuinen vastaus luetteli autoliikenteen kasvua ennustavia tilastoja. Kunnallisaloitteen sisältö, eli sitä, että kyseisiä asioita voidaan ohjailla rationaalisuuteen perustuvilla poliittisilla päätöksillä, sivuutettiin käytännössä.

Vuonna 2012 Eduskunta myönsi hankkeelle 25 miljoonan euron rahoituksen. Summa vastaa suuruudeltaan samaa, minkä Rovaniemen kaupunki sijoittaa 30 vuoden aikana avoimeen joukkoliikenteeseen. Asiasta käyty keskustelu todisti Suomen liikennepolitiikassa vallitsevan järjettömyyden kierteen: osalle virkamiehistä ja poliitikoista tuntuu olevan täysin yhdentekevää, mitä rakennetaan, kunhan valtion tasolta saadaan vedettyä paikallistasolle rahaa. Kaupungin taholta nimittäin muistutettiin 1800 kunnallisaloitteen allekirjoittajaa siitä, ettei joukkoliikenteen kehittämistä ja nelostien investointeja voida rinnastaa, koska valtiolla rahat ovat "eri laarissa".

Vaihtoehtoisesti voitaisiin kuitenkin kulloinkin paikallistasolla analysoida, mitkä toimenpiteet itse paikkakuntaa (tässä tapauksessa Rovaniemeä) eniten kehittäisivät (esimerkiksi joukkoliikenne) ja hakea rahoitusta siihen muuttamalla poliittista kulttuuria.

Lisätietoja vuodelta 2008: Vertailuun Eteläkeskuksen liikenneongelman ratkaisutavoista

Siirry kunnallisaloitteeseen
(Internetversiossa 200 nimeä, suurin osa nimistä ihmisistä allekirjoitti paperisen aloitteen.)

Viimeksi päivitetty 10.05.2012 21:29